Tack till alla SFPs väljare!

Ni har gjort ett klokt val! I ett helt nytt val är det inte lätt att urskilja tomma löften från ett erkännande av att vi kommer att ha begränsade resurser att jobba med och är fast beslutna att använda dessa till att främja jämlik och effektiv vård och räddningstjänst.

Ett varmt tack för ett fint valarbete!

De senaste veckornas valarbete har säkert varit intensivt och intressant för många kandidater, men de som kanske förtjänar ett extra tack är de, som ofta i bakgrunden jobbat hårdast med att få allt att fungera. Jag tänker då på våra duktiga kanslianställda och alla andra som med sin insats utan urskillning ställt sig bakom oss … Läs mer