Bridge

Jag började spela bridge hemma med mina föräldrar som 10-åring